Eurocol bestekservice gebruiksvriendelijker, inzichtelijker en zekerder

Published by

Posted on 7 maart 2016

Forbo Eurocol is niet alleen innovatief met zijn producten, ook met de ontwikkeling van ondersteunende diensten loopt het bedrijf voorop. Een goed voorbeeld is de ingrijpende gedaanteverwisseling van de bekende Eurocol-bestekservice, die in 2015 vorm kreeg en nu wordt geïntroduceerd. Voor nog meer gebruiksgemak en zekerheid.

Configurator
De bestaande bestekservice is geheel vernieuwd en aangepast aan de eisen van dit digitale tijdperk. Hiermee mogen we gerust spreken van een ‘systeem-configurator’, want aan de hand van een overzichtelijk keuzemenu en een ruim informatieaanbod stelt u eenvoudig stap voor stap uw project samen. Dit alles doet u aan de hand van drie helder opgebouwde keuzeschermen, waarop u uw wensen en de projectomstandigheden invoert. Dit biedt iedere voorschrijver zekerheid wat betreft de kwaliteit van het eindresultaat, het uitgangspunt voor ieder project dat u uitvoert.

Projectgarantie
Daarom start de nieuwe bestek-configurator met de keuze voor het gewenste garantie-concept. U kunt kiezen voor de reguliere standaardproductgarantie of de unieke Eurocol 10 jaar Projectgarantie op hechting en waterdichtheid. Groot voordeel van de projectgarantie is dat Forbo Eurocol hierbij ook de inspectie, advisering en garantiestelling voor zijn rekening neemt en dit persoonlijk op uw project begeleidt. Meer zekerheid kunt u als voorschrijver en/of opdrachtgever niet krijgen!

Beste lijm en verwerking
Naast uw keuze voor het garantieconcept legt u de projectomstandigheden vast: algemene omstandigheden, bouwdeel, ondergrond en de te verlijmen tegelsoort of vloerbedekking. Op een derde keuzescherm kiest u bij tegels aan de hand van concrete afbeeldingen voor de kleurstelling van het voegwerk. Volgens de door u ingevoerde gegevens adviseert de bestek-configurator automatisch het beste lijmsysteem, de bijbehorende producten en de optimale verwerkingsmethodiek. De configurator biedt hierbij bovendien een compleet informatieoverzicht met alle relevante technische specificaties:

• Recapitulatie/systeemopbouw
• Traditionele STABU2-besteksomschrijving
• Productoverzicht met per product deeplinks naar productinformatie/DOP-verklaring
• BIM Spe-X (NL-SfB Elementspecificatie)
• Verwerkings-/klusadvies (uitvoering tegelwerk stap voor stap)
• Garantieverklaring (omschrijving en specimen van de garantieverklaring)
• Aanmelding voor de Eurocol 10 jaar Projectgarantie
• STABU BWBRD besteksomschrijving (zodra beschikbaar)

OSF-compatible
De STABU2- en BIM-besteksomschrijvingen kunt u opslaan in TXT, SUF of OSF. Ook kunt ze met behulp van het clipboard direct in het projectdocument/BIM-model plakken. Het Open Specificatie Formaat (OSF) is het nieuwe onafhankelijke uitwisselformaat dat in de zomer van 2015 door de bouwsysteemhuizen (w.o. Kubus, Duncan, Ibis, 2Snoeken) is gelanceerd. Het sluit prima aan op de behoefte in de bouwkolom aan een open en meer flexibele wijze van specificeren. De Eurocol-bestek-configurator is de eerste online service die dit ondersteunt.

Bestekmandje
Een andere noviteit binnen de bestek-configurator is het zogeheten ‘bestekmandje’. Hiermee kunt u tijdens één raadpleegsessie voor meerdere projectonderdelen een lijmsysteem configureren en vastleggen. Elk gekozen lijmsysteem kunt u in het gewenste formaat opslaan in het bestekmandje. De inhoud hiervan kunt u vervolgens in zijn geheel kopiëren naar het betreffende projectbestek/BIM-model. Zolang dit mandje niet wordt gewist, kunt u het bij iedere volgende raadpleegsessie opnieuw gebruiken.

Trendsetter
De nieuwe bestek-configurator van Forbo Eurocol zet duidelijk een nieuwe trend in bestekservices voor de bouw en projectstoffering. In een volgende editie van Eurovisie besteden we graag aandacht aan hoe bestekschrijvers deze verbeterde Eurocol-service ervaren.

ADD A COMMENT