Duurzaamheid van Compensatiesteen volgens de nieuwste normen (EPD)

Published by

Posted on 4 december 2017

 

Compensatiesteen is het duurzaamste constructieve bouwproduct in zijn toepassing. Om dit aan te tonen zijn er verschillende berekeningsmethodes. Een van deze methodes is het uitwerken van een levenscyclusanalyse (LCA). Op basis van deze analyse kunnen voor aspecten zoals grondstoffen verbruik en CO2 uitstoot, de milieukosten worden bepaald. Deze methode is in Nederland ontwikkeld onder de naam MRPI (milieurelevante productinformatie).

In Europees verband is deze meetmethode doorontwikkeld naar een internationaal geaccepteerde methode volgens de norm ISO 14025 en EN 15804.

De RuwBouw Groep heeft Compensatiesteen door het NIBE laten doorrekenen volgens de nieuwste inzichten. Deze berekeningen zijn door een onafhankelijke derde getoetst. Dit alles heeft geresulteerd in de EPD (Environmental Product Declaration) die ook per november 2017 opgenomen zal worden in de Nationale Milieu Database (NMD). De RuwBouw Groep sluit hiermee aan op de nieuwste ontwikkelingen op milieugebied, met als eerste product onze Compensatiesteen.

Lees hier de volledige impact analyse duurzame materialen in MPG van Compensatiesteen.