BENG verantwoorde Luxaflex® zonwering

Published by

Posted on 9 maart 2020

Het is een onderwerp waar vele opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers zich de laatste tijd veel mee bezig “moesten” houden; BENG. Vanaf 1 juli 2020 is BENG de wettelijke maatstaaf voor het energiegebruik van alle gebouwen en zal het de huidige EPCnorm vervangen. Zonwering speelt in BENG een grotere rol dan bij EPC en bij Luxaflex® Projecten krijgen we daarom steeds meer de vraag van opdrachtgevers naar BENG verantwoorde raambekleding.


Drie BENG-indicatoren
Allereerst is het belangrijk om te weten wat de vernieuwde energie eisen zijn, voordat duidelijk wordt wat Luxaflex® voor u kan betekenen. BENG is gebaseerd op de Trias Energetica en dit is een driestappenstrategie om een gebouw energiezuinig te maken.

  1. BENG-1: Deze eerste BENG-indicator berekent de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m² per jaar. Zonwering kan een grote rol spelen op deze energiebehoefte en telt daarom mee in de bepaling van BENG-1 voor alle gebouwtypen.
  2. BENG-2: Deze tweede BENG-indicator calculeert de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m² per jaar, die nodig is om de energiebehoefte in te vullen.
  3. BENG-3: Tenslotte wordt er in de derde BENG-indicator nagegaan wat het minimale aandeel is van hernieuwbare energie van het totale energiegebruik binnen een gebouw.

Luxaflex® en BENG-1

Het type zonwering speelt dus mee in de bepaling van de BENG-1 indicator. De reductiefactor Fc voor de totale zontoetredingsfactor staat hierin centraal. Fc is de factor waarmee de totale hoeveelheid toetredende zonnewarmte door de zonwering wordt gereduceerd, ten opzichte van de situatie met alleen het glas. De Fc-waarde hangt af van het type zonwering en de kleur daarvan. Hoe lager de Fc-waarde, des te groter de impact op BENG-1. Luxaflex® berekent graag voor uw project de Fc-waarde voor uw specifieke combinatie van zonwering en glas.

Gemetalliseerde Luxaflex® rolgordijnen
BENG-1 zou in eerste instantie tot frustraties kunnen leiden bij architecten, aangezien het lijkt alsof het hen beperkt in de toepassing van veel glas bij ontwerpen. De energienormen kunnen bij bij deze ontwerpen nog steeds behaald worden, mits er gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige zonweringsproducten. Gemetalliseerde weefsels zijn hier een voorbeeld van. Dankzij de isolerende werking van de gemetalliseerde achterzijde, verlaagt het de energiebehoefte voor verwarming in het stookseizoen en de energiebehoefte voor koeling in de zomerperiode.

Klik hier om verschillende projectreferenties te bekijken die gebruik hebben gemaakt van gemetalliseerde weefsels binnen hun project.


1 BENG is de afkoring voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen
2 EPC is de afkorting voor EnergiePrestatieCertificaat